Kurumsal

Çevre Politikası

 

Amaç: Yarınlara temiz bir dünya bırakmak.


Stratejiler:
- Gerekli değilse kullanmamak.
- Tüketiciyi büyük ambalajlı ürünlere yönlendirmek ve atık oluşumunu en alt seviyeye indirgemek. Ayrıca tüketicinin maddi kaynaklarını ambalaja değil ürünün kendisine harcamaya teşvik etmek.
- İnsert, broşür vs. gibi kağıt israfına yol açan medya ürünleri kullanmaktan kaçınmak.