Kurumsal

Tedarik Zinciri Politikası

Amaç: Mutlu tedarikçi kitlesine oluşturma misyonuna hizmet etmek.


Strateji:
- Mal kabul alanlarında insan gücü yerine makinaları kullanarak personelin iş güvenliğini sağlamak.
- Tedarikçi firmaya daha verimli hizmet verebileceği alanlar oluşturmak.
- Mal kabul süresini kısaltarak tedarikçi firmaların verimliliğini artırmak.