Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

Amaç:
- Personelin hayat standartlarını yukarıya taşımak ve görevi farketmeksizin personelin yaptığı işten mutluluk duymasını sağlamak.
- Personeli kurum kültürüne uygun; kendisine, çevresine ve ülkesine faydalı olabilecek bir şekilde ticari hayata kazandırmak.

Strateji:
- İş güvenliğini sağlamak.
- Personelin tecrübesine değil, potansiyeline bakmak.
- Personele her alanda deneyim kazandırmak ve gerçek potansiyelini açığa çıkarmak.
- Personeli icra ederken mutluluk duyacağı bir göreve getirmek.
- Personel için yapabileceği hedefler belirlemek ve hedefleri gerçekleştiridiği ölçüde ödüllendirmek.